Ustrojstvo

Centar za socijalnu skrb Ludbreg je javna ustanova u sustavu socijalne skrbi čija djelatnost je određena čl. 127. i 128. Zakona o socijalnoj skrbi.

Unutarnji ustroj Centra temelji se na vrsti, srodnosti i povezanosti poslova i potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje.

Radom Centra rukovodi ravnatelj te vodi poslovanje ustanove.

Stručni poslovi u Centru organiziraju se u okviru sljedećih odjela kao osnovnih ustrojstvenih jedinica:

         1. Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji,

         2. Odjel za zaštitu odraslih osoba

U Odjelu  za zaštitu djece, braka i obitelji obavljaju se poslovi po stručnim cjelinama:

  • obiteljsko pravne zaštite i skrbništva nad djecom,
  • zaštite djece i mladih s problemima u ponašanju,
  • zaštite djece s teškoćama u razvoju.

U Odjelu  za zaštitu odraslih osoba obavljaju se poslovi po stručnim cjelinama:

–       novčane naknade,

–       obiteljsko pravna zaštita i skrbništvo za odrasle,

–       zaštita odraslih i starijih osoba.

Skip to content