Socijalne usluge

Socijalne usluge su  sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća  pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica, te  poboljšanju  kvalitete njihovog života u zajednici. Pružaju se korisnicima  u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici  kao  izvaninstitucijske  usluge ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju   smještajem korisnika  u domovima socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb osigurava korisniku izvaninstitucijske  usluge, a samo iznimno ako se na taj način ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika u cijelosti,   korisniku se priznaje smještaj  u domu socijalne skrbi.

Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika, a organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Postupak za priznavanje prava na socijalne usluge provodi  centar  za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.

Socijalne usluge:

1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)

2. savjetovanje i pomaganje

3. pomoć u kući, psihosocijalna podrška,

4. psihosocijalna podrška

5. rana intervencija

6. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

7. boravak

8. smještaj

9. organizirano stanovanje.

Skip to content