Pravo na pristup informacijama

Pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za socijalnu skrb Ludbreg.
 

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
 

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Službenik za informiranje u Centru za socijalnu skrb Ludbreg:

Maja Vađunec, dipl. pravnik

Telefon: 042/ 332 845

Izvješća

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-ponovna uporaba informacija

Obrazac – pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade

Skip to content